Pl. Jana Pawła II 1  +48 518 496 477   kancelaria@parafiaswierki.pl A A A  

Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

poniedziałek, 09-05-2022


               Wolą Pana Jezusa, objawioną Pastuszkom przez Matkę Bożą,  było ustanowienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Prośba ta została przedstawiona Fatimskim Dzieciom 13 lipca 1917 roku i stanowi treść drugiej tajemnicy.

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót

 

               Wolą Pana Jezusa, objawioną Pastuszkom przez Matkę Bożą,  było ustanowienie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Prośba ta została przedstawiona Fatimskim Dzieciom 13 lipca 1917 roku i stanowi treść drugiej tajemnicy.

    Na nabożeństwo pierwszych sobót składają się cztery praktyki:

 1. spowiedź w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca, bądź kilka dni przed nią
 2. udział we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii wynagradzającej Niepokalanemu Sercu
 3. odmówienie pięciu tajemnic różańca
 4. piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi

Wszystkie te praktyki mają być czynione w intencji zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi popełnione wobec niepokalanego Serca Maryi. Na pytanie Łucji, dlaczego ma to być pięć sobót, Matka Boża odpowiedziała, że istnieje pięć rodzajów bluźnierstw i obelg, które ludzie zadają Jej Najświętszemu Sercu. Zaliczyła do nich:

-bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu

-bluźnierstwa przeciwko Dziewictwu Maryi

-bluźnierstwa przeciwko Bożemu Macierzyństwu

-otwarte i publiczne uczenie dzieci obojętności lub nienawiści wobec Maryi

-znieważanie Maryi w jej świętych wizerunkach.

Jak właściwie przygotować się i przeżyć nabożeństwo?

 1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót.

Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział:

„Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.”

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

„Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.”

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.”

 

 1. Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

„Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.”

 

 1. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część różańca, czyli pięć wybranych tajemnic.

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i pomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

Proponuje się odmawianie specjalnego różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi (jest to jedynie propozycja!!). Odmawia się go tak jak zwykły różaniec, z tym, że w Zdrowaś Maryjo po słowach „…teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen” włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne.

 1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
 2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
 3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
 4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
 5. Prosimy: Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

 

 1. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

To najtrudniejszy – i najważniejszy! – element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, ten stanie się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

 

Źródło: https://www.sekretariatfatimski.pl/

ODZIEŻ Z PRZESŁANIEM
Boski Projekt
Paweł Dudzik
Wydawnictwo Sumus
Wojownicy Maryi
https://diecezja.swidnica.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM